#YouAreIncluded (SE)

#YouAreIncluded (SE)

Copenhagen 2021 är ett gemensamt firande av WorldPride och EuroGames som äger rum i Malmö och Köpenhamn 12-22 Augusti 2021. Temat på evenemanget är #YouAreIncluded.

Vi vill veta hur “inkluderad” du, som HBTQIA+person, känner dig i ditt samhälle, din stad eller ditt land. Känner du dig inkluderad i ditt hem, på din skola, på din arbetsplats eller när du går längst med gatorna i ditt samhälle?

Dina svar kommer att publiceras på en interaktiv karta på vår hemsida i Augusti och kommer att delas i sociala medier. Du kan, om du vill, använda en pseudonym och ett anonymt foto.

1: Not Included / 10: Completely included
Click or drag a file to this area to upload.

Our thanks to Anna Tenfält for supporting with translation.

Partners and Sponsors

See the full list of Partners and Sponsors