#YouAreIncluded (SE)

#YouAreIncluded (SE)

Copenhagen 2021 är ett gemensamt firande av WorldPride och EuroGames som äger rum i Malmö och Köpenhamn 12-22 Augusti 2021. Temat på evenemanget är #YouAreIncluded.

Vi vill veta hur “inkluderad” du, som HBTQIA+person, känner dig i ditt samhälle, din stad eller ditt land. Känner du dig inkluderad i ditt hem, på din skola, på din arbetsplats eller när du går längst med gatorna i ditt samhälle?

Dina svar kommer att publiceras på en interaktiv karta på vår hemsida i Augusti och kommer att delas i sociala medier. Du kan, om du vill, använda en pseudonym och ett anonymt foto.

Our thanks to Anna Tenfält for supporting with translation.

Partners and Sponsors

See the full list of Partners and Sponsors